Kancelaria prawa kanonicznego

Największym atutem Kancelarii Prawnej BUCHALTER jest bycie ekspertem w dziedzinie prawa kanonicznego. Jesteśmy w Polsce jedną z nielicznych kancelarii prowadzących dla Klientów indywidualnych usługi prawnicze związane z dwuinstancyjnym procesem o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Klientom zainteresowanym tym typem usług zapewniamy:  
•    konsultacje przedprocesowe,
•    sporządzenie skargi powodowej,
•    bieżącą obsługę prawną,
•    sporządzenie obrony i opinii prawnych,
•    przygotowanie apelacji od ewentualnego niekorzystnego wyroku trybunału kościelnego.
Kancelaria świadczy pomoc prawną w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, w zakresie prawa kanonicznego małżeńskiego oraz innych spraw związanych z wzajemną relacją wierni-Kościół. 

 

Wykonujemy także opinie prawne dla rad parafialnych, synodów i innych organizacji religijnych Kościołów protestanckich i starokatolickich.


Jako Kancelaria Prawa Kanonicznego służymy naszym Klientom swoim doświadczeniem, umiejętnościami i wiedzą, zapewniamy możliwość konsultacji. Bezwzględnie przestrzegamy zasady tajemnicy służbowej.